Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 21.11.2018, 19:31

ЗОШ № 42
м. Миколаєва

Меню сайту
Друзі сайту
 • Методичне об'єднання класних керівників ЗОШ №42 м. Миколаєва
 • Блог вчителя Крутієнка О.М.
 • Блог вчителя Янчукової І.Л.
 • Блог вчителя Кравченко І.М.
 • Блог вчителя Григорян Н.Ю.
 • Блог вчителя Філіппової О.О..
 • Блог вчителя Волощенко Н.Л.
 • Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0

  Медіаосвіта

  Підсумки дослідно-експериментальної роботи за 2015-2016 навчальний рік

  У 2015-2016 навчальному році школа перебувала на корегувальному етапі   дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів».
  Діяльність педколективу на даному етапі  спрямована на :

  • розроблення програми взаємодії школи з іншими теріторіальними установами, громадськими організаціями, спрямованої на розвиток системи шкільної медіаосвіти;
  • поширення досвіду дослідно-експериментальної роботи шляхом публікації в освітянській пресі та інших засобах інформації.

  Протягом навчального року проводилася робота по формуванню теоретичної бази знань та практичних навичок ефективної  та безпечної взаємодії з  інформацією учасників навчально-виховного процесу через:

  • упровадження курсу за вибором «Медіакультура»  для учнів 10 та 11 класів;
  • випуск інформаційного вісника “Сучасні тенденції розвитку медіаосвіти в Україні”;
  • тренінг для батьків “Медакультура - необхідність часу”;
  • тренінг для учнів “Формування культури спілкування та співпраці в інтернет просторі”;
  • роботу консультаційного пункту для батьків «Медіакультура в сім'ї»;
  • анкетування  старшокласників “Моє медіа-поле”;
  • анкетування вчителів “Освітній медіапростір школи як засіб формування інноваційної особистості учня”;
  • випуск шкільних газет, аудіовізуальної продукції, в ході якого учасники процесу  безпосередньо знайомляться з різними способами використання медіа.

  У навчальному процесі медіаосвіта реалізується через упровадження спецкурсу за вибором «Медіакультура» для учнів 10 та 11 класів, які проводить медіапедагог Філіппова О.О. Відвідування медіазанять показало, що  діти виявляють достатній рівень медійної компетенції: володіють інформацією, критично її переосмислюють, дають власну оцінку, вміють інформацію використовувати,  практично оволодівають навичками аналізу  типів і засобів комунікації та рефлексивного сприймання медіа-текстів. Прикладом практичного застосування набутих знань стала  збірка “Медіатворчість учнів в урочній та позаурочній діяльності”, в якій представлені медіапродукти різних жанрів, які демонструють навички обробки медіатекстів учнями.
  Окремо слід візначити роботу учнів у рамках шкільного наукового товариства “Ерудит”. Члени товариства створили низку соціальних рекламних відеороликів, відеоальманахів, відео-есе, відео-дослідів, букгрейлерів до уроків літератури, які увішли у збірку “Медіатворчість членів шкільного наукового товариства”.
  Спостереження за навчальною діяльністю учнів підтвердило, що вчителі інтегрують медіаосвітні технології на уроках, навчаютьдітей  свідомо споживати медіапродукти через безпосереднє залучення учнів у творчу діяльність, інтерпретацію і аналіз структури медіатексту, засвоєння знань про медіакультуру, широко використовують різні форми роботи з текстами ЗМІ, що сприяє вихованню культури споживання масової інформації.
  Анкетування учнів 9-11 класів “Моє медіа-поле” показало, що  спостерігається підвищення рівня сформованості медіаосвітніх умінь в 10-му та 11-му  класах, де мотивація навчальної діяльності спирається не тільки на традиційні процеси навчання, але й стимулюється медіаосвітою. Однак, за результатами анкетування більшу частину свого часу підлітки проводять з медіа, що скорочує час у школярів для занять спортом, відпочинку на природі, реального спілкування з батьками та друзями.  
  У школі  реалізується план підготовки вчителів щодо підвищення їх медіа грамотності та створюються умови для інноваційної діяльності колективу.
  В цьому навчальному році проведені заходи  для вчителів:

  • Педагогічна студія «Створення власного медіапродукту на основі опрацьованого матеріалу».
  • Презентація “Медіаосвітнього путівника для вчителя”, у якому представлені загальні та конкретні рекомендації щодо інтеграції медіаграмотності до навчальних предметів та залучення учасників навчально-виховного процесу до вивчення основ інформаційної культури.

  Шкільна бібліотека  також займається формуванням інформаційної культури своїх користувачів, системно знайомить читачів з традиційними і нетрадиційними носіями інформації; вивчає їх інформаційні потреби та запити. Однак вчителі звертають увагу на недостатню кількість інформаційного забезпечення курсу з медіаосвіти. У пошуках нових матеріалів вони звертаються до Інтернет-простору. Серед барєрів, які найбільш заважають якісному викладанню, вчителі відмічають невідповідність фондів шкільної бібліотеки сьогоденню та необізнаність щодо ресурсів публічних бібліотек.
  Представники школи, а саме: завідуюча бібліотекою Буяр Л.К., медіапедагог Філіппова О.О., заступник директора з НВР Козловська О.В. брали участь в роботі творчої групи медіапедагогів та бібліотекарів на базі науково-педагогічної  бібліотеки м. Миколаєва під керівництвом фахівців МОІППО. Результатом роботи цієї групи стала розробка координаційного плану проведення медіазанять із різними категоріями: батьками, учнями, бібліотекарями, вчителями.
  Навчання у школі основам медіаграмотності і виховання у сімї  азів медіакультури в комплексі є важливим чинником для медіаосвіти дітей, тому в цьому навчальному році продовжив свою роботу консультаційний пункт  для батьків «Медіакультура в сім'ї».
  Школа постійно бере участь у міських, обласних заходах, обмінюється досвідом з експериментаторами міста та області; консультується у фахівців та керівників експерименту.
  У 2015-2016 навчальному році досвід дослідно-експериментальної роботи висвітлювався  в ході:

  • науково-практичного семінару “Роль медіаосвіти у системі формування інформаційно компетентної особистості”на базі науково-методичного центру;
  • семінару-наради керівників експериментальних шкіл «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес ЗНЗ Миколаївщини: результати експерименту і перспективи”  на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
  • засіданні міської проблемної групи “Від медіаграмотності до медіакультури” спільно з НМЦ;
  • Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції “Від медіаграмотності до медіакультури: стратегії, проблеми, перспективи” на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
  • Школа брала участь в розробці навчально-методичного комплексу: програма медіазанять “Від медіаграмотності до медіакультури” (затверджено вченою радою МОІППО, протокол від 28.12.15 р. № 6)

  Досвід дослідно-експериментальної роботи школа поширює шляхом публікацій в освітянських виданнях:

  • Козловська О.В. “Упровадження медіаосвіти у навчально-виховний процес Миколаївської ЗОШ №42” (тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції”, 2016 рік)
  • Філіппова О.О. “Творче медіасприйняття як психологічний захист від непотрібної інформації. Вправи на дистанціювання” (навчально-методичний посібник “Навчально-методичні моделі медіазанять”, 2016 рік)

  Отримані результати:

  • підвищення рівня медіакультури старшокласників;
  • підвищення рівня інформаційної культури вчителів та учнів, батьків;
  • збільшення кількості вчителів, які систематично здійснюють теоретичний пошук у сфері ІКТ, освоюють і застосовують наявні методи медіаосвіти;
  • створення умов для ефективного впровадження медійних практик в НВП.

  Підсумки дослідно-експериментальної роботи за 2014-2015 навчальний рік

  У 2014-2015 навчальному році школа перебувала на узагальнювальному етапі дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів».

  Діяльність педколективу на даному етапі  спрямована на:

  • здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів медіакультури  суб'єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії;
  • аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту.

  Протягом навчального року проводилася робота по формуванню теоретичної бази знань та практичних навичок ефективної  та безпечної взаємодії з інформацією учасників навчально-виховного процесу через:

  • упровадження курсу за вибором «Медіакультура» для учнів 10 та 11 класів;
  • роботу консультаційного пункту для батьків «Медіакультура в сім'ї»;
  • анкетування старшокласників щодо рівня медіакультури;
  • випуск шкільних газет, аудіовізуальної продукції, в ході якого учасники процесу безпосередньо знайомляться з різними способами використання медіа.

  Аналіз відвідування занять спецкурсу за вибором «Медіакультура» для учнів 10 та 11 класів, які проводить медіапедагог Філіппова О.О. показав, що підготовка школярів за цим курсом дозволяє старшокласникам практично оволодівати навичками аналізу типів і засобів комунікації, методами аналізу медіа-текстів, навичками огрганізації особистісного медійного простору, а також навичками критичного мислення та рефлексивного сприймання медіа-текстів.

  Анкетування учнів 9-11 класів щодо рівня медіакультури показало, що завдяки тому, що практикум курсу дає педагогові можливість реагувати на специфічні інформаційні потреби дитячого колективу, використовувати як матеріал для занять поточну, постійно змінювану актуальну медіа-продукцію спостерігається підвищення рівня сформованості медіаосвітніх умінь в 10-му та 11-му класах, де мотивація навчальної діяльності спирається не тільки на традиційні процеси навчання, але й стимулюється медіаосвітою.

  Спостереження за навчальною діяльністю учнів підтвердило, що вчителі віддають перевагу використанню активних методів навчання, максимально залучаючи учнів у пізнавальні та творчі процеси. Широко використовують різні форми роботи з текстами ЗМІ, що сприяє вихованню культури споживання масової інформації.

  Шкільна бібліотека також здійснює інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу, систематично знайомить читачів з традиційними і нетрадиційними носіями інформації; вивчає інформаційні потреби та запити читачів, їх задоволення. Технологічне наповнення цього процесу складають: виставки нових надходжень, інформаційні огляди,  дні інформації та інформування про альтернативні посібники, інформаційні бібліотечно-бібліографічні консультації, інформування про книги, виставки-сюрпризи, виставки-перегляди, тижні інформації.

  У школі реалізується план підготовки вчителів щодо підвищення їх медіа грамотності.  В цьому навчальному році проведені заходи  для вчителів:

  • Педрада «Роль медіа освіти у формуванні компетентностей сучасного учня і педагога».
  • Тренінг: «Використання медіаосвітніх технологій на уроках».

  З метою підвищення рівня просвітницької роботи з батьками щодо надання допомоги з питань захисту дітей від впливу шкідливої інформації продовжив роботу консультаційний пункт  для батьків «Медіакультура в сім'ї».

  Школа постійно бере участь у міських, обласних заходах, обмінюється досвідом з експериментаторами міста та області; консультується у фахівців та керівників експерименту.

  У 2014-2015 навчальному році досвід дослідно-експериментальної роботи висвітлювався  в ході:

  • круглого столу «Медіаосвіта у системі формування інформаційної компетентності суб'єктів освітнього середовища» на базі науково-педагогічної бібліотеки;
  • батьківських дебатів «Медіакультура родини» на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  • Отримані результати:
  • підвищення рівня медіакультури старшокласників;
  • підвищення рівня інформаційної культури вчителів та учнів;
  • створення умов для ефективного впровадження медійних практик в НВП;
  • підвищення іміджу школи за рахунок того, що школа є однією із базових шкіл щодо впровадження експерименту.

  В рамках изучения факультативного курса «Медиакультура» учащиеся 10-11 классов не только получают теоретические знания, но и реализуют их на практике. Одним из видов практической реализации знаний по «Медиакультуре» является создание медиапродукта, позволяющего не только показать, как усвоена тема, но и творчески выразить свое отношение к окружающему, открыть миру себя, свое внутреннее «Я».

  Один из жанров самовыражения является буктрейлер - это видеоанонс произведения, направленный на то, чтобы заинтересовать читателя, подтолкнуть его к чтению рекламируемой книги.

  Буктрейлер № 1

  Буктрейлер № 2


  Не смотря на то, что эссе́  — литературный жанр, в рамках изучения факультативного курса мы расширяем наше представление о нем и создаем видео-эссе, которое, как и литературный жанр, выражает индивидуальные впечатления и соображения автора и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы.

  Видео-эссе № 1


  Фільм створено учнями 10-11 класів, слухачами факультативного курсу "Медіаосвіта". Медіапедагог Філіппова О.О.

  Вплив медіа на формування поняття кохання

  Вхід на сайт
  Пошук
  Календар
  «  Листопад 2018  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
     1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930
  Наше опитування
  Оцініть мій сайт
  Всього відповідей: 439
  Архів записів

  Copyright MyCorp © 2018
  Безкоштовний хостинг uCoz